CONGRES

ITAA
Congres 2022

Inschrijving
Brussels Expo – Hall 11
10 Nov 2022

ITAA-Congres, niet zomaar een beurs!

Bij heel wat leden en beroepsverenigingen neemt de behoefte toe naar een groot event, bestaande uit nuttige uiteenzettingen en vooral waar ervaringen kunnen worden gedeeld. Al langer speelde de Raad van het Instituut met het idee om een congres te organiseren, waar alle onderdelen aan bod komen. Een hoogmis voor de accountants en belastingadviseurs, als het ware.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar ons allereerste ITAA-Congres is een feit. Op het programma staan verschillende conferentie gepland die je kunnen helpen bij de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden. Naast conferenties, krijg je ook de kans om talloze bekende en minder bekende softwareontwikkelaars te (her)ontdekken, en zelfs partners uit de rekruteringsector en andere sectoren.

Redenen genoeg om zeker aanwezig te zijn op dit allereerste congres. Laten we er dan ook een feest van maken, samen met de hele sector!

Tot dan!
Bart Van Coile & Frédéric Delrue

Programma

ITAA Conferenties

Sessies van 50 minuten

European Sustainability reporting standards

9.00 / 13.00 / 15.00

De arbeidsmarkt staat in brand. Hoe vinden we samen gekwalifceerde medewerkers

14.00 / 15.00

Talent rekruteren en opleiden in Brussel... en hoe ik mijn kosten kan drukken

9.00

Hoe ruling aanvragen voor KMO

9.00 / 13.00 / 16.00

Accountants als partner in Business

9.00 / 14.00 / 16.00

ITAA-mandaat : praktische toelichting

10.00 / 13.00 / 15.00

eStox : praktische cases en toelichtingen

10.00 / 14.00 / 16.00

De kwaliteitstoetsing: niet geheim, wel zinnig!

10.00

Kwaliteitstoetsing vanaf 2024 voor alle leden

13.00 / 16.00

Overdracht van ondernemingen - aandachtpunten inzake indirecte belastingen

10.00 / 14.00 / 15.00

Het bekwaamheidsexamen uitgelicht voor stagiairs en stagemeesters

11.00

Registreer nu

Inschrijving

Praktische informatie

Brussels Expo – Hall 11
Check ook : https://www.brussels-expo.com/nl/visiteurs/bereikbaarheid
Ja, Voor leden en stagairs is de toegang gratis. Kantoormedewerkers betalen een bedrag van 60 euro (ex. 6% btw) die gesubsidieerd kan worden via Liberform.
Voordat u uw inschrijving kan afronden krijgt u een overzicht van uw gekozen conferenties en samengestelde programma. Dit programma mag géén rode lijnen meer bevatten (dubbele boekingen op hetzelfde uur) en kan pas dan bevestigd worden. U krijgt dit programma via e-mail bevestigd en kan op dat ogenblik ook dit al opnemen in u agenda. Mocht u deze mail niet ontvangen, vergeet dan zeker je spam-folder niet na te kijken.
Indien u door omstandigheden niet aanwezig kan zijn tijdens dit fysische event, verzoeken wij u om dit tijdig te willen meedelen en uw inschrijving te willen annuleren. Indien dit niet gebeurt zullen wij ons genoodzaakt zien om een ‘no-show-fee’ aan te moeten rekenen. Meer informatie hierover wordt opgenomen in uw inschrijvingsbevestiging.
Op ieder ogenblik, voorafgaandelijk aan het congres, kan u uw inschrijving nog aanpassen. U kan aldus, zolang er nog beschikbaarheid is, een sessie annuleren en een andere in de plaats vastleggen. Hiervoor gaat u gewoon terug naar het inschrijvingsplatform ofwel rechtstreeks of via de link in de bevestigingsmail welke uw inschrijving bevestigde.
De uren permanente vorming zullen toegekend worden pro-rata van uw aanwezigheid. Opgelet er zal een scan-in aan de ingang van het congres gebeuren en een scan-out bij het verlaten van het Paleis. Dit is echter niet voldoende, u moet bij iedere conferentie of mini-conferentie ook telkens in en uit scannen. De tijd van uw aanwezigheid zal in aanmerking komen voor uw attest permanente vorming dat na afloop van het congres automatisch in uw dossier permanent vorming zal opgenomen worden.
Ten laatste 48 uur voorafgaandelijk aan het congres van 10/11/2022 zal u alsnog een mailbericht ontvangen met een QR-code. Deze code is een persoonlijke code en dient u mee te brengen naar het congres. Bij aankomst zal deze code ingelezen kunnen worden ter plaatse en zal een gepersonaliseerde badge voor u gemaakt worden welke u toegang geeft tot het congresgebeuren.
Dat kan u vinden in uw bevestigingsmail van uw inschrijving. Ter plekke aan de inkom krijgt u een badge met daarop uw gepersonaliseerd programma.
Als u wegens omstandigheden niet aanwezig kan zijn dient u de organisatie minstens 72 uur op voorhand te verwittigen. Dit kan u doen door uw inschrijving te annuleren (u uit te schrijven). Echter wanneer u na deze periode zou annuleren of niet zou opdagen op 10/11/2022 ondanks uw inschrijving, ziet de organisatie zich genoodzaakt om u een verzuimvergoeding (no show fee) aan te rekenen à rato van 75 euro per persoon welke niet komt opdagen of welke niet tijdig uitschrijft. Ingeval van overmacht zal u de nodige bewijsstukken dienen voor te leggen en kan de organisatie afzien van deze verzuimvergoeding.