CONGRES

2de ITAA-Congres, nog steeds meer dan een beurs!

Na een eerste geslaagde editie in 2022 willen we dit jaar opnieuw vooral al onze leden opnieuw samenbrengen tijdens een groots event.

Dit jaar opnieuw besliste de Raad van het Instituut dat een dergelijk groot event, waar interessante uiteenzettingen gepaard gaan met het vergaren van heel wat informatie en de mogelijkheid bestaat tot uitwisselen van ervaringen, zeker niet mocht ontbreken.

De ‘hoogmis’ voor accountants en belastingadviseurs als het ware en dan nog wel op de Internationale dag van de Accountant & Belastingadviseur.

Een mix van eigen ITAA-conferenties en de mini-conferenties welke aangeboden worden door de meer dan 50 aanwezige exposanten is en blijft de succesformule van dit congres.

Wanneer u naar het programma zal kijken, zal u merken dat zowel het aanbod van het aantal verschillende ITAA-conferenties als het aantal aanwezige exposanten (en hun mini-conferenties) nog meer uitgebreid werden ten aanzien van onze eerste editie.

Uiteraard is dit nog maar een tipje van de sluier, maar volgens ons reden genoeg om zeker aanwezig te zijn op deze tweede editie van ons Congres. Laten we er dan ook dit jaar opnieuw, samen met jullie, een feest van maken, samen met de hele sector!

Tot dan!

Bart Van Coile & Vincent Delvaux

Programma

ITAA Conferenties

Sessies van 50 minuten

 

De kwaliteitstoetsing: een praktische kijk

09:00/14:50

The bots are coming! Artificiële intelligentie en de toekomst van accounting

09:00/14:50

Kantoororganisatie

09:00/16:00

e-facturatie, de nakende wettelijke verplichtingen en de ervaring van een kantoor op het werkveld

09:00/13:40

Sustainability en de verslaggeving door de Accountant.

10:10 / 13:40

Ontwerp van norm voor een intern kwaliteitsbeheersingssysteem met betrekking tot assurance-opdrachten

10:10/14:50

Huidige stand van zaken in de fiscale procedurs

10:10/16:00

Welzijn op het werk, meer dan ooit een hot-topic onder onze leden.

10:10

Verborgen bedreigingen: het samenspel tussen witwassen en cybercrime

11:20

Voorbereiden op de dag van morgen ? Hoe de Finance afdeling navigeren in een tijdperk vol digitalisering, compliancy en rapporteringsstandaarden

11:20

Make accountantcy great again: global and local solutions to enhance the attractiveness of the profession

11:20

Capita selecta van de wet van 7/7/2023 (omzetting van de EU-richtlijn).

11:20

De aanvullende rechtsbijstand en de bestuurdersaansprakelijkheid die het ITAA collectief heeft afgesloten voor de accountants en belastingadviseurs

11:20

European and international tax policy news: what should tax advisers expect?

13:40

Digitalisering van de interacties met de FOD Financiën: samenwerking, nieuwigheden en toekomstige ontwikkelingen

13:40/16:00

Verkiezingen 2024: Politieke partijen vs de verwachtingen van ITAA-leden

16:00

Het mondelinge onderdeel van het bakwaamheidsexamen ITAA toegelicht (7-jaar ervarig, passerelle en gecertificeerden)

16:00

Mot de cloture par le Slotwoord door de Voorzitter en de Ondervoorzitter van het ITAA

17:00

Registreer nu

Inschrijving

Praktische informatie

Brussels Expo – Hall 11
Check ook : https://www.brussels-expo.com/nl/plan-d-acces/
Ja, Voor leden en stagairs is de toegang gratis. Kantoormedewerkers betalen een bedrag van 70 euro (ex. 6% btw) die gesubsidieerd kan worden via Liberform.
Voordat u uw inschrijving kan afronden krijgt u een overzicht van uw gekozen conferenties en samengestelde programma. Dit programma mag géén rode lijnen meer bevatten (dubbele boekingen op hetzelfde uur) en kan pas dan bevestigd worden. U krijgt dit programma via e-mail bevestigd en kan op dat ogenblik ook dit al opnemen in u agenda. Mocht u deze mail niet ontvangen, vergeet dan zeker je spam-folder niet na te kijken.
Indien u door omstandigheden niet aanwezig kan zijn tijdens dit fysische event, verzoeken wij u om dit tijdig te willen meedelen en uw inschrijving te willen annuleren. Indien dit niet gebeurt zullen wij ons genoodzaakt zien om een ‘no-show-fee’ aan te moeten rekenen. Meer informatie hierover wordt opgenomen in uw inschrijvingsbevestiging.
Op ieder ogenblik, voorafgaandelijk aan het congres, kan u uw inschrijving nog aanpassen. U kan aldus, zolang er nog beschikbaarheid is, een sessie annuleren en een andere in de plaats vastleggen. Hiervoor gaat u gewoon terug naar het inschrijvingsplatform ofwel rechtstreeks of via de link in de bevestigingsmail welke uw inschrijving bevestigde.
De uren permanente vorming zullen toegekend worden pro-rata van uw aanwezigheid. U moet hiervoor dan ook bij iedere conferentie of mini-conferentie telkens IN en UIT scannen. De tijd van uw aanwezigheid zal in aanmerking komen voor uw attest permanente vorming dat na afloop van het congres automatisch in uw dossier permanent vorming zal opgenomen worden.
Ten laatste 48 uur voorafgaandelijk aan het congres van 10/11/2023 zal u alsnog een mailbericht ontvangen met een QR-code. Deze code is een persoonlijke code en dient u mee te brengen naar het congres (dit kan zeker digitaal!). Bij aankomst zal deze code ingelezen worden ter plaatse en zal een gepersonaliseerde badge voor u gemaakt worden welke u toegang geeft tot het congresgebeuren en waar ook uw voorafgaandelijk samengesteld programma zal te raadplegen zijn.
Dat kan u vinden in uw bevestigingsmail van uw inschrijving. Ter plekke aan de inkom krijgt u een badge met daarop uw gepersonaliseerd programma.
Als u wegens omstandigheden niet aanwezig kan zijn dient u de organisatie minstens 72 uur op voorhand te verwittigen (voor 07/11/2023 aldus!). Dit kan u doen door uw inschrijving te annuleren (u uit te schrijven). Echter wanneer u na 07/11/2023 zou willen annuleren of niet zou opdagen op 10/11/2023 ondanks uw inschrijving, ziet de organisatie zich genoodzaakt om u een verzuimvergoeding (no show fee) aan te rekenen à rato van 75 euro per persoon welke niet komt opdagen of welke niet tijdig uitschrijft. Ingeval van overmacht zal u de nodige bewijsstukken dienen voor te leggen en kan de organisatie afzien van deze verzuimvergoeding.