CONGRES

 

 

Praktische informatie

Brussels Expo – Hall 11
Check ook : https://www.brussels-expo.com/nl/plan-d-acces/
Ja, Voor leden en stagairs is de toegang gratis. Kantoormedewerkers betalen een bedrag van 70 euro (ex. 6% btw) die gesubsidieerd kan worden via Liberform.
Voordat u uw inschrijving kan afronden krijgt u een overzicht van uw gekozen conferenties en samengestelde programma. Dit programma mag géén rode lijnen meer bevatten (dubbele boekingen op hetzelfde uur) en kan pas dan bevestigd worden. U krijgt dit programma via e-mail bevestigd en kan op dat ogenblik ook dit al opnemen in u agenda. Mocht u deze mail niet ontvangen, vergeet dan zeker je spam-folder niet na te kijken.
Indien u door omstandigheden niet aanwezig kan zijn tijdens dit fysische event, verzoeken wij u om dit tijdig te willen meedelen en uw inschrijving te willen annuleren. Indien dit niet gebeurt zullen wij ons genoodzaakt zien om een ‘no-show-fee’ aan te moeten rekenen. Meer informatie hierover wordt opgenomen in uw inschrijvingsbevestiging.
Op ieder ogenblik, voorafgaandelijk aan het congres, kan u uw inschrijving nog aanpassen. U kan aldus, zolang er nog beschikbaarheid is, een sessie annuleren en een andere in de plaats vastleggen. Hiervoor gaat u gewoon terug naar het inschrijvingsplatform ofwel rechtstreeks of via de link in de bevestigingsmail welke uw inschrijving bevestigde.
De uren permanente vorming zullen toegekend worden pro-rata van uw aanwezigheid. U moet hiervoor dan ook bij iedere conferentie of mini-conferentie telkens IN en UIT scannen. De tijd van uw aanwezigheid zal in aanmerking komen voor uw attest permanente vorming dat na afloop van het congres automatisch in uw dossier permanent vorming zal opgenomen worden.
Ten laatste 48 uur voorafgaandelijk aan het congres van 08/11/2024 zal u alsnog een mailbericht ontvangen met een QR-code. Deze code is een persoonlijke code en dient u mee te brengen naar het congres (dit kan zeker digitaal!). Bij aankomst zal deze code ingelezen worden ter plaatse en zal een gepersonaliseerde badge voor u gemaakt worden welke u toegang geeft tot het congresgebeuren en waar ook uw voorafgaandelijk samengesteld programma zal te raadplegen zijn.
Dat kan u vinden in uw bevestigingsmail van uw inschrijving. Ter plekke aan de inkom krijgt u een badge met daarop uw gepersonaliseerd programma.
Als u wegens omstandigheden niet aanwezig kan zijn dient u de organisatie minstens 72 uur op voorhand te verwittigen (voor 07/11/2023 aldus!). Dit kan u doen door uw inschrijving te annuleren (u uit te schrijven). Echter wanneer u na 05/11/2024 zou willen annuleren of niet zou opdagen op 08/11/2024 ondanks uw inschrijving, ziet de organisatie zich genoodzaakt om u een verzuimvergoeding (no show fee) aan te rekenen à rato van 75 euro per persoon welke niet komt opdagen of welke niet tijdig uitschrijft. Ingeval van overmacht zal u de nodige bewijsstukken dienen voor te leggen en kan de organisatie afzien van deze verzuimvergoeding.